Home > 2018 > Leden

Všichni máme na výběr

Na dnešní době je skvělé to, kolik má každý člověk k dispozici možností a jak si může vybírat. Třeba v oblasti bydlení je dnes těch možností tolik, že si v podstatě může vybrat každý, ať již chce bydlet jakkoli a kdekoli. A...

Správné vykročení do nového roku

Abychom udržovali kontakty, připomněli se vhodným způsobem, projevili úctu i vyjádřili zájem, k tomu všemu mohou posloužit novoroční přání, která zašlete v posledních dnech na tu správnou adresu. Ať už je posíláte jako soukromá osoba, nebo jimi chcete utužit dobré partnerské...

Na drobnostech záleží

Někdy se může stát, že všechno stojí na zdánlivém detailu, kterému nás nikdy dříve nenapadlo věnovat svou pozornost. Protože jakmile jednou všechno funguje tak, jak má, považujeme to za samozřejmost, kterou se není potřeba více zabývat, a jen si...